Audiogram - minderoorsuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Audiogram

Informatie > Je hebt oorsuizen...
 

Door gebruik van een audiogram kan men een uitspraak doen over een eventuele gehoorbeschadiging. Het audiogram is een grafische voorstelling van de absolute gehoordrempel van een persoon als functie van de frequentie. De laagste intensiteit die nog net wordt gehoord, wordt als drempel genomen. Deze drempel wordt bepaald bij verschillende frequenties: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz. In een audiogram betekent de 0 dB lijn de drempel van de normaalhorende. Het gehoorverlies wordt uitgedrukt in het aantallen dB's verschil ten opzicht van de 0 lijn - de normaalhorende.

 

Een verlies in de hoge tonen zal leiden tot het niet meer goed kunnen waarnemen van de voor spraak zo belangrijke medeklinkers (m, n, b, s, t etc.). Een verlies in de lage tonen tot het niet meer goed kunnen waarnemen van de klinkers. In het audiogram naast de tekst is met een blauwe banaan weergegeven bij welke frequenties en met welke intensiteit 'normale' spraak zich voordoet.  

The relationship between tinnitus pitch and the edge frequency of the audiogram in individuals with hearing impairment and tonal tinnitus. Moore BC, Vinay , Sandhya . Hear Res Jan 2010.


In onze praktijk hebben we de audiogrammen vergeleken van “oren met oorsuizen”en “oren zonder oorsuizen”. Het resultaat ziet u in de grafiek aan de rechter zijde. Opvallend is hierbij het gehoorverlies bij 6 kHz bij “oren met oorsuizen”.
Sommige theorieen van het ontstaan van tinnitus geven aan dat de dip in het audiogram is gerelateerd met de grenstheorie. Deze dip is de frequentie van het audiogram waar het gehoor abrupt verslechterd.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu