Onderverdeling - minderoorsuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderverdeling

Informatie > Je hebt oorsuizen...
 

Oorsuizen is een symptoom en geen diagnose, met waarschijnlijk vele verschillende oorzaken, en waarschijnlijk verschillende behandelingen. De uitdaging is dus om de verschillende subgroepen van oorsuizen te herkennen en erna effectief te behandelen. Maar dat kan zeer lastig zijn.

Herkennen van oorzaken

Er zijn al vele pogingen gedaan om deze subgroepen van oorsuizen te herkennen. Men kan kijken naar de ontstaanswijze, de subjectieve klachten, het audiogram, beeldvorming, statistische benadering, en naar de reactie op behandeling.

Ontstaanswijze: mogelijke oorzaken zijn geluid, leeftijd, medicijngebruik, ongeluk, en ziekte van Ménière. Echter, vele oorzaken van oorsuizen zijn onbekend.

Subjectieve klachten: De eigen beschrijving van het oorsuizen kan informatie geven, echter het heeft niet tot enig resultaat tot nu toe geleid.

Audiogram: Er zijn verschillende patronen van het audiogram, en mogelijk kan dit leiden tot het herkennen van subgroepen.

Beeldvorming, zoals magnetoencephalographie, MRI, en PET-onderzoeken.

Cluster-analyse: een statistische methode heeft tot 4 subgroepen van oorsuizen geleid.

Cluster-analyse

Cluster 1:
Patiënten hebben de luidste tinnitus, een overgevoeligheid voor geluid, altijd aanwezig, en de hoogste belemmeringen met de grootste psychosociale gevolgen, slaapstoornissen, en concentratiestoornissen.

Cluster 2
Patiënten hebben variërende oorsuizen, geluid maakt het erger, ontspanning helpt.

Cluster 3
Patiënten hebben de minste belemmeringen, geen overgevoeligheid voor geluid, niet veel stress, oorsuizen verandert niet door tast of beweging.

Cluster 4
In een rustige omgeving wordt de tinnitus erger, geluid vermindert het oorsuizen, geen overgevoeligheid voor geluid, weinig onrust door het oorsuizen, vele dingen maken het oorsuizen beter, en een matige luidheid van het oorsuizen.

 

Ook wij zijn op zoek naar de verschillende subgroepen van oorsuizen. Inmiddels hebben wij vele jaren ervaring in de behandeling van deze aandoening. We kunnen nu aan de hand van uw gehoortest een veel betere inschatting maken voor de juiste behandelingen om het geluid van tinnitus of de gevolgen van het oorsuizen te verminderen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu