Prognose en risico-factoren - minderoorsuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Prognose en risico-factoren

Informatie > Je hebt oorsuizen...

Natuurlijk verloop

Tinnitus veroorzaakt door geluid kan acuut of chronisch zijn. Acute tinnitus kan enkele minuten tot enkele weken na geluidsblootstelling duren.  Echter, tinnitus kan ook een geleidelijk begin hebben en dat het enkele jaren duurt voordat een periodieke lichte tinnitus belemmerend wordt. Spontaan herstel kan bij meer dan 75% van de patienten optreden. Als tinnitus langer dan 2 jaar aanwezig is, dan wordt het als blijvend en irreversibel beschouwd. Vaak is het dan ook therapie-resistent.

Risico-factoren

Vooral duizeligheid en gehoorverlies zijn risico-factoren voor oorsuizen. Als wij kijken naar de gegevens van de mensen die onze polikliniek bezoeken vanwege oorsuizen, heeft 39% last van duizeligheid en evenwichtsstoornissen en 59% last van een verminderd gehoor. Echter, we zien ook dat bij 75% van de mensen met oorsuizen nekklachten heeft.

Risk factors and impacts of incident tinnitus in older adults. Gopinath B, McMahon CM, Rochtchina E, Karpa MJ, Mitchell P. Ann Epidemiol Feb 2010.

 

Oorsuizen heeft een duidelijke invloed op de kwaliteit van leven en het psychologisch goed voelen. Wij zien dat door het oorsuizen de concentratie en de slaap verstoord kan raken. Men verliest dan de controle over zich zelf en dat is lastig. Gezien de slechte prognose en de impact die deze klacht op iemands leven kan hebben, is het zo belangrijk om effectieve behandelingen voor deze klacht te hebben.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu