Verwijzing - minderoorsuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verwijzing

Bezoek aan ons


Pijnkliniek De Bilt

Groenekanseweg 70
3732 AG De Bilt
T: 0302040753

E: info@pijnkliniekdebilt.nl
www. pijnkliniekdebilt.nl

 

Specifieke vragen beantwoorden over welke soort behandeling en wat we precies bij u kunnen doen is via een website moeilijk. Daarvoor dienen we u eerst te zien om een aantal vragen aan u te stellen en u lichamelijk te onderzoeken. Dan kunnen we een goede beoordeling doen en u gericht informeren.

Aanmelden voor afspraak
We willen u graag informeren over de gang van zaken op onze polikliniek en hoe onze aanpak en mogelijkheden zijn. U kunt zich telefonisch aanmelden voor een afspraak. De telefoonnummers staan op het linker gedeelte van deze pagina. Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.0
0 tot 12.00 en van 13.00-16.00.

Een verwijskaart is noodzakelijk. Dit is voor u ook van belang in verband met eventuele vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar. Verwijzing via de bedrijfsarts en/ of het bedrijf is ook mogelijk.

Identificatieplicht voor patienten
Vanaf 1 januari 2006 hebben patienten een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat patienten verplicht zijn om zich in een ziekenhuis desgevraagd te legitimeren. Via deze maatregel wil de overheid fraude met zorgverzekeringsbewijzen zoveel mogelijk voorkomen. Een wettig identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Aan de hand van uw identiteitsbewijs kan gecontroleerd worden of u werkelijk bent op wiens naam het verzekeringsbewijs staat.

Vergoeding ziektekostenverzekeraar
Al onze behandelingen worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.
Voor het merendeel van de kosten voor bezoeken, behandelingen en ingrepen hebben wij afspraken met zorgverzekeraars. Deze worden door ons direct verrekend met uw zorgverzekeraar. Indien er voor uw behandeling geen contractuele afspraken met verzekeraars gelden, ontvangt u een factuur. Deze kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding.
Houdt rekening met uw eigen risico.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu