Werkwijze - minderoorsuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Werkwijze

Bezoek aan ons

Wie kan er door ons behandeld worden?

Mensen die in aanmerking komen voor een behandeling zijn in principe alle patiƫnten met oorsuizen. De laatste jaren hebben we een goede inschatting kunnen maken over de kans van succes voor elk medicijn en elke behandeling. Momenteel zijn we wetenschappelijk bezig om ook de indicaties beter aan te scherpen. Dit betekent voor u dat we al in het eerste gesprek u duidelijk kunnen maken wat uw kans op verbetering is.

De intake:

Bij de eerste afspraak wordt u eerst gezien door de anesthesioloog die met u uw klachten en audiogram doorneemt.  Aan de hand van uw klachten, lichamelijk onderzoek, en uw audiogram adviseren we u voor verdere diagnostiek en behandeling van uw klachten.

De Behandeling:

 

De behandelingen voor uw oorsuis klachten, zoals die door ons wordt uitgevoerd, kan door middel van:

   M
edicijnen                                     Electrische stroom (TENS),   of                                              (Zenuw-) Behandelingen

 
 
 
 
 

Van alle behandelmethodes krijgt U mondeling en schriftelijke informatie. U kan er dan rustig over nadenken en Uw eigen beslissing nemen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu